is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Calvinist ie Baptist's, om hunne gehechtheid aan de geloofsleer der gereformeerde Kerk, zoo als die in de Dordsche canones staat uitgedrukt,

4. Seventh-day Baptists. Deze beschouwen en vieren den zaturdag als den zondag.

5. Scotch-Baptists, aldus genoemd naar Schotland, waar zij zich het eerst tot eene afzonderlijke Kerkgemeente hebben vereenigd.

Wanneer er in Engeland spraak is van //Baptisten", worden degenen bedoeld die onder 2 en 3 zijn opgenoemd. De statistiek van het //Baptist Handbook", strekt zich ook alleen uit over deze twee Afdeelingen. De gemeenten en predikanten van beide staan zonder onderscheid daarin vermeld; van deze opgave zijn enkel uitgesloten de eigenlijke Unitariërs, de Scotch en de Seventli-day Baptists.

Het verschil tusschen de twee hoofdpartijen, d. i. de general en particular Baptists, betreft inzonderheid de. leer van de verkiezing en van de volharding der heiligen. De eersten staan in het gevoelen, dat de verlossing door Christus bestemd is voor de menschen in 't algemeen, of voor allen, zonder voorbeschikking van een bepaald getal, terwijl de laatsten als geloofsartikel vaststellen, dat een zeker gedeelte van het mensclulom van eeuwigheid af ter zaligheid is verordend.

De Calvinistische Baptisten hebben in 't jaar 1689, te Londen tot een soort van synode vergaderd, eene geloofsbelijdenis, bestaande uit 32 artikelen, aangenomen, die in allen deele, het artikel over den doop alleen uitgezonderd, overeenkomt met de '/Confessie der Westminster-Assem-