is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op i Januari 1937 was ons ledenaantal 985.

Op 1 Januari 1938 was dit aantal 990.

Een toename dus van 5 leden.

Afgevoerd werden:

wegens bedanken 36 (1936, 49; 1935, 87),

wegens overlijden 21 (1936, 29; 1935, 17).

Totaal dus 57 (1936, 78; 1935, 104).

Er traden dit jaar 62 nieuwe leden toe, tegen 60 het jaar te voren.

Al is de toename van nieuwe leden niet veel grooter, verblijdend is het, dat de stroom van bedankjes is opgehouden; dit geeft het Bestuur goeden moed.

Het secretariaat ontving dit jaar 769 brieven (vorig jaar 862) en verzond er 1060 (vorig jaar 1160).

Aan convocaties voor lezingen werden uitgezonden 20.380 (29.088) welk getal als volgt is verdeeld:

11.890 voor lezingen te Amsterdam (15.854)

2.946 voor lezingen te 's-Gravenhage ( 3.455)

2.091 voor lezingen te Rotterdam ( 5.649)

1.636 voor lezingen te Utrecht ( 2.312)

1.099 voor lezingen te Groningen ( 821)

718 voor lezingen te Tilburg ( 997)

469 Convocaties aan de Algemeene Bestuursleden (476) en 56 voor het Huishoudelijke Bestuur (56) verlieten het secretariaat.

De Directie van Natura Artis Magistra was weder zoo welwillend lokalen en personeel ter beschikking te stellen voor onze Bestuursvergaderingen, waarvoor haar het Aardrijkskundig Genootschap dank verschuldigd is.

Het Huishoudelijk Bestuur kwam op de volgende data bijeen: 6 Januari — 20 Januari — 5 Maart — 21 April — 15 September — 25 October — 8 December.

Na behandeling van de Genootschapszaken werden op de Algemeene Bestuursvergaderingen wetenschappelijke mededeelingen gedaan.

Aan elk lid, dat er prijs op stelt deze wetenschappelijke lezingen bij te wonen, wordt op aanvraag regelmatig een toegangsbiljet gezonden.

Dit jaar werden de volgende voordrachten in en na de Bestuursvergaderingen gehouden:

13 Februari —- J. Tideman: „De organisatie en het doel van het Encyclopedisch Bureau van het Koloniaal Instituut".

Dr. G. H. R. von Koenigswald, Bandoeng: „Die Steinzeit auf Java" (met lichtbeelden).