is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. 20.

benaming van de uytterste afkeer. Men sprak niet anders als van den ouden stand; den Olyf'tak. 1629, de groote Vergadering te Haarlem. 1649, de groote Yergadering te Leijden. 1660... het Verbond van eenigheijt, in de Jaaren 1661 en 1664 bevestigt, waaren de noordstarren, en zonnen, waarop kompas en graad-boog gerigt waaren; men melde niet van Petrus, Jacobus & Johannes, ja inen zou bijna de Christenheijt uijt het gezigt verlooren hebben, om de bijsondere huijshoudingen staande te houden.

Ondertussen, was de vereenigde Vlaamse en Waterlandse gemeente, 't zedert haar vereeniging. 1672. in volle liefde, rust en vrede; daar bloeijde liefde, dat veel Vrome, liet warren moede zijnde, tot hen deede overkomen, zoo dat de scheurnamen, van Vlaams en Waterlands, maar ter nauwer nood, in gemeentelijke / handelingen gebruijkt wierden. ja men was 1675. in 't opregten van de Sociteijt van Zuijdholland, als tot een vasten grond, overeengekomen, om te onderleggen, daar 't gebou op rusten moeste, dat noyt Leeraar of Lidmaat, ergens aan verbonden worden zou, als aan Gods heijlig woord, alleen: deze gronden, de deugdsaame gestalte, en liefde, die daar bloeijden, en met schoone oefleningen verzelt gingen, maakten dat gezelschap zoo talrijk, dat de vergaderplaats, het zuijder gedeelte, dat door de muur gescheijden was, te klijn werd. dat deed in den jaare 1681 het besluijt neeinen, om dat schoone gebouw in de Peuselaarsteeg te stigten, daar op den eersten zondag in maart 1683, daar Jan van Westerhoven, de twee eerste predicatien, voormiddag over Matth. XXIV, daar de Heyland den tempel-val voorzegt, naamiddag de grond van die gemeente, uyt den 133n Psalm, de broeder-liefde toonde