is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 4, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENIGE

OPMERKINGEN EN MEDEÜEELINGEM

BETREFFENDE

MENNO SIMONS

DOOR

J. O. DE HOOP SCHEFFER.

Onder dezen algemeenen titel stel ik mij voor onderscheiden dwalingen aan te toonen, die er ten aanzien van het leven, de werkzaamheid, de geschriften enz. van onzen Menno bestaan, en tegelijker tijd eenige bijzonderheden hem betreffende mede te deelen, welke in hoogst zeldzame werkjes verscholen liggen of in tot nog toe onuitgegevene archiefstukken door mij werden opgespoord. Gold het een ander man, ik zou vooraf den lezer verschooning vragen, dat het onderwerp nu en dan wat droog en wat dor is; thans echter acht ik zulk eene verontschuldiging beleedigend, wel overtuigd dat al wat Menno betreft de levendigste belangstelling wekken moet en elke bijzonderheid, die eenig licht over zijn leven en zijne werken verspreidt, eene welkome bijdrage is tot zijn levensbeschrij-