is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE STIJL VAN .MENNO SIMONS

MET EEN

VOORBEELD TOEGELICHT EN VERDEDIGD

DOOR

j. «. ih: hoop schepper.

Reeds vóór 27 jaar stelde inijn vriend A. M. Cramer in zijne nog altijd hoog te schatten monografie over Menno Simons op vernuftige wijze de uitspraak van Mosheim, waarin hij den stijl van Menno beoordeelt, en de verklaring van den auteur der vertaling van Mosheim omtrent hetzelfde onderwerp, tegenover elkander. Mosheim beweert: //Menno bezat het onwaardeerbaar voordeel eener natuurlijke en overredende welsprekendheid, en genoeg, om bij '/het gros des volks voor eene godspraak door te gaan." Zijn vertaler zegt: „ Een uitermate langwijlige en vervellende schrijftrant, veelvuldige en onnoodige herhalingen, » eene overgroote verwarring van volzinnen en zaken, god// vruchtige doch tegelijk onaandoenlijke vermaningen, en //andere gebreken van diergelijk een' aard, maken het le" zen dezer schriften ten hoogste onaangenaam." Cramer zelf staat met zijn eindoordeel tusschen beide partijen in: hij houdt het met den vertaler, waar sprake is van Men-