is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king gekregen over manuscripten, die voor ons Tijdschrift van veel belang waren. Wanneer een artikel te duur dreigde te worden, heeft hij herhaaldelijk financieele hulpbronnen kunnen aantappen, die de publicatie toch mogelijk maakten. Wij wijzen slechts op het uitvoerige en rijk geïllustreerde artikel over het werk van de grensregelingsexpeditie in Suriname, dat in 1939 verscheen. Gedurende de laatste jaren van zijn secretariaat had hij geen ambtelijke bezigheden meer, en men mag wel zeggen dat het voor ons Tijdschrift een zegen is geweest, dat hij een zeer groot deel van zijn werkkracht eraan kon geven.

De Redactie-Commissie zal het nu zonder de beide leden moeten doen. Zij wenscht hun toe, dat zij nog vele jaren in goede gezondheid mogen genieten van een bedrijvige rust. Een rust zonder bedrijvigheid is wel het laatste, wat de heeren Lamster en Luymes van het leven zouden wenschen.

De Redactie-Commissie