is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Valkenhorst, C., Naar onbekend Zuid-Amerika. Met afb. (In: Onze Aarde, 1940, pag. 367—374).

Zuuren, P. van, De Spaansche zeevisscherij. Met kaart en grafiek. (In: Tijdschr. v. econom. geographie, 1940, pag. 243—251).

Amsterdam E. J. VAN DER LINDEN

III. NEDERLANDSCH-INDIË

Algemeen

Bakker, S., Cattle breeding in the Netherlands Indies. II. Geïll.. (The Netherlands Indies. Bulletin of the Colonial Institute 3, 1940, pag. 199—204).

Bataks, Dajaks en Toradja's, Uitg. onder auspiciën van het Koloniaal Instituut, Afd. Volkenkunde. Geïll. 63 blzn. 8°. Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij. Arnhem iq40.

Beaufort, L. F. de, The fishes of the Indo-Australian Archipelago, VIII. Percomorphi (continued) cirrhitoidea, labriformes, pomacentriformes. Geïll. XV en 508 blzn. 8°.

E. J. Brill, Leiden 1940.

Brink, H. van den, Levend heidendom. Geïll. (Wolanda Hindia 13, 1940, pag. 121 — 124).

Bork-Feltkamp, A. J. van, Anthropologische Bibliographie van den Indischen Archipel en van Nederlandsch-West-Indië. Supplement. Geïll. VIII en 130 blzn. 40. Med. van de afd. Volkenkunde van het Koloniaal Instituut. Extra serie n°. 3. Leiden 1940.

Dijk, A. van, Hoe Amat genezing zocht. Geïll. (Wolanda Hindia 13, 1940, pag* 127—130).

Geschiedenis van Nederlandsch Indië. Deel V. A. De Bataafsche Republiek; B. Het Engelsche tusschenbestuur; C. Het Koninkrijk der Nederlanden. Door Dr.

F. W. Stapel. Geïll.. 393 blzn. 40. Uitg. Joost v. d. Vondel. Amsterdam 1940. Hoogenberk, Hendrik, De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië 1595—

1620. Proefschrift R. U. te Utrecht. 307 blzn. 8°. Kemink en Zoon N.V. Utrecht [1940].

Meulen, W. A. van der, Irrigation in the Netherlands Indies. Geïll. (The Netherlands Indies. Bulletin of the Colonial Institute. 3, 1940, pag. 142—159).

Museum voor Land- en Volkenkunde en Maritiem Museum „Prins Hendrik". Jaarverslag 1939. Geïll.. 18 blzn. Rotterdam 1940.

Production, Export and Prices of Factory-made sugar, 1913—1939. (The Netherlands Indies. Bulletin of the Colonial Institute 3, 1940, pag. 206—208).

Stapel, F. W., Cornelis Janszoon Speelman. Geïll.. (Cultureel Indië 2, 1940, pag. 235—242).

survey of the economic situation in the netherlands indies, in i939. Geïll. (The Netherlands Indies. Bulletin of the Colonial Institute 3, 1940, pag. 209—242).

Theunissen, W. F., The Public Health Service. A brief survey. (The Netherlands Indies. Bulletin of the Colonial Institute 3, 1940, pag. 160—173).

Tillema, H. F., Ons Indisch Boekje. Geïll. 160 blzn. 8°. Drukkerij Torenlaan, Assen [1940].

Trade between the Netherlands Indies and the Netherlands during the year 1939. (The Netherlands Indies Bulletin of the Colonial Institute. 3, 1940, pag. 243—255).