is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemiddeld 100,67 (94>62—103,65). Bij de Schouteneilandenschedels bedroeg deze index 99,4, bij de Mentaweischedels 97,4, bij de Niassche schedels 101,2, bij de Tanimbarschedels 98,8, bij de Lomblènschedels 99,9, bij Papoeaschedels van Zuid-Nieuw-Guinee 101,0 en bij die van Zuidwest Nieuw-Guinee 102,8, bij de Schouten-eilandenschedels van Bos 101,6. Ook wat dezen index betreft, nemen dus de Meloloschedels in hun gemiddelde waarde een tusschenplaats in. Wanneer men schedels met een breedte-hoogte-index 99,9 noemt brachystenocephaal, die met een index van 100,0—104,9 orthostenocephaal en de schedels met een index van 105,0 en hooger hypsistenocephaal, vinden wij bij de Meloloschedels en de overige schedelgroepen de volgende percentages:

Brachysteno- Orthosteno- Hypsistenocephaal cephaal cephaal

Soemba 25% 75 ,o°/» 0%

Mentawei 62,5 % 27,50/0 0%

Nias 43,"% 44,4% 12,5%)

Tanimbar 66,6 % l6>6% 16,6 °/0

Ceram 58,9% 25,6% 15>4 °/0

Schouten-eilanden .... 43,8 "/0 56,2% o°/0

Z. W. N.-Guinee 24,4% 44,2% 34,9%

Humboldtbaai 30,9% 38,20/0 32,1 %

Z.N.Guinee 63,2% 26,3% 10,5%

Lomblèn 55,5% 22,2% 22,0 %

Schouten-eilanden (Bos). . 319% 51,6°/0 16,5%

Men ziet dus, dat bij deze schedelgroepen de percentages brachy-, ortho- en hypsistenocephale exemplaren zeer sterk uiteenloopen. De Soembaschedels hebben een zeer hoog percentage orthostenocephalen. Ook hierbij dient echter rekening te worden gehouden met het kleine aantal Meloloschedels, dat op dezen index onderzocht kon worden.

Voor de biauriculairbreedte, d.i. de afstand tusschen de beide auricularia, de mastoied-breedte en de grootste voorhoofdsbreedte vinden wij het volgende:

Biaunculair- . . ,, Grootste Voor-

, Mastoiedbreedte , ,. , ,

breedte hoofdsbreedte

Soemba 12,07(10,7-13,1)0111 10,13 (9,2-11,0) cm 11,0 (10,2-12,0) cm

Schouten-eilanden .... — — 11,2 cm

Tanimbar 12,0 cm 10,0 cm ii,i „

Nias — — 11,2 „

Mentawei — — ii,o ,,

Z.W.N.-Guinee — — 10,5 ,,

Schouten-eilanden (Bos) . . — — 11,0 „