is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de van de Vereenigde Staten als geheel óf een absolute afneming vertoonen. Deze afneming heeft gedeeltelijk juist de grootste steden getroffen. Zij is te verklaren door het wegtrekken van de bevolking uit de city ten einde zich te vestigen in de meer landelijke voorsteden en tevens uit de groote werkloosheid, waardoor de trek naar de steden tot staan kwam en zelfs in een wegtrekken uit de stad omsloeg.

De bevolking in steden boven 400000 inwoners in de V. S. op 1 April 1940

Toe- of afneming

Steden Bevolking in % gedurende

1930—1940

New York ... 7 3&° 259 6.5

Chicago 3 3^4 55^ 0 2

Philadelphia ... 1 935 °86 —°-^

Detroit 1 618 549 3.2

Los Angeles ... 1 49^ 792 20.g

Cleveland . .... 878000 —2.5

Baltimore 854000 6.1

St. Louis 814000 —1.0

Boston 770000 —1.4

Pittsburg .... 665 000 —0.7

Washington .... 663 000 3&-2

San Francisco . . . 630 000 —0.7

Milwaukee .... 59°000 2-°

Buffalo 575 000 °-3

New Orleans ... 492 000 7-2

Minneapolis .... 49°000 5*5

Cincinnati .... 453 000 °-4

Newark 42&000 —3-2

Kansas City .... 400 000 0.0

(Petermanns Geogr. Mitteilungen, 1940, Heft 12)

De Pan-Amerika weg. — Het in Midden- en Zuid-Amerika gelegen deel van den Pan-Amerika weg, die de Vereenigde Staten met de verschillende republieken van Zuid-Amerika zal verbinden, is nog lang niet voltooid. Thans zijn er door de Vereenigde Staten aan Costa Rica en Nicaragua nieuwe leeningen verstrekt, die de mogelijkheid scheppen de werkzaamheden aan het in Midden-Amerika gelegen deel van dezen belangrijken verkeersweg te versnellen. De hierbij afgedrukte kaart geeft een overzicht van den huidigen toestand dezer verbinding.

(De Ingenieur van 6-12-1940)