is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarop de fraaie jonge aanslibbingen aan de binnenbochten. Foto 3, die den rijkdom aan eilanden goed illustreert, geeft eenige voorbeel¬

den van verzanden van zijtakken die onder een grooten hoek met den hoofdstroom staan (zie pag. 739). De zijtak die van het centrum van de foto op den toeschouwer toekomt, is bijna geheel verzand. Een