is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR DE REDACTIE ONTVANGEN PUBLICATIES

Blink, A., J. Brummelkamp en J. J. Fahrenfort, Sociaal-economische aa rdrijkskunde voor de middelbare school. I: De wereldhuishouding. J. B. Wolters Uitgevers Maatschappij N. V., Groningen—Batavia, 1941, 8°. 238 pag., geïll.. Prijs ƒ2.75, geb. ƒ 3.10.

Bredemeijer, A. H. F. en B. G. L. M. Tosseram, Kern-geografie voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs. Deel I: Europa. 2d<: herziene druk. W. Versluys N. V., Amsterdam—Batavia—Paramaribo, 1941. 8° 201 pag., 124 fig.. Prijs ing. ƒ 2.60, geb. ƒ 2.95.

Bredemeijer, A. H. F., J. P. Kruyt en B. G. L. M. Tosseram, Kern-geografie voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs. Deel II: Nederland en zijn Overzeesche Gewesten. W. Versluys N. V., Amsterdam—Batavia—Paramaribo, 1941. 8°. 233 pag., 96 fig.. Prijs f 2.60, geb. ƒ 2.95.

Eggink, H., Aardrijkskundig Leer- en Werkboek voor de middelbare scholen. Deel III: Nederland en zijn Overzeesche Gewesten door G. W. Bolkestein en H. Eggink. Met werkbladen. J. B. Wolters, Groningen—Batavia. 8°. 114 pag. met foto's en figuren, benevens 33 werkbladen. Prijs ƒ 2.10, geb. f 2.35.

Folkers, Th., De geschiedenis van de Oostersche boekdrukkerij te Leiden. (Overdruk uit Cultureel Indië III, 1941, afl. Mei/Juni). Leiden, E. J. Brill, 194 I.

Godefroy, J., Enkele arbeidsproblemen van de Wieringermeer. Publicaties van de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, n°. 8. Sociografische Sectie. N. Samson N. V., Alphen aan den Rijn, 1941, 8°. 74 pag., met fig.. Prijs ƒ 1.50, ƒ 1.90.

Grothe, Hugo, Libyen und die italienischen Kraftfelder in Nordafrika. B. G. Teubner, Leipzig—Berlin, 1941. 8°. 94 pag., 11 kaarten.

Helman, Albert, De Rancho der X Mysteries. N. V. Amsterdamsche Boek- en Courantmij, Amsterdam, 1941. 8°. 352 pag..

Lorm, A. J. de, Indië in België. Voorwerpen uit Ned. Oost-Indië in Belgische openbare verzamelingen. Resultaten van het onderzoek in de jaren 1938 en 1939. Met een woord vooraf van Prof. Dr. H. Th. Fischer. E. J. Brill, Leiden, 1941. 8°. VII-f-46 pag., 14 fig. en 21 pl.. Prijs ƒ 2.50.

Machatschek, Fr., Das Relief der Erde. Versuch einer regionalen Morphologie der Erdoberflache. IIcr Band (Schlussband). Verlag von Gebrüder Borntrager, Berlin,

1940. 8°. 614 pag., 10 pl., 186 fig.. Prijs R.M. 40.—, geb. R.M. 42.—

Moerman, H. J. en G. J. A. Mulder, Tweede supplement op R. Schuiling,

Handboek der Aardrijkskunde, Nederland, 6de druk. N. V. Drukkerij en Uitgeverij van de Erven J. J. Tijl, 1941. 8". iii pag., 6 fig. en losse inhoudsopgaven van deel I en deel II.

Schnitger, Martin, Schönes Indonesiën. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart. 8°. 16 pag. tekst, 64 pag. foto's. Prijs M. 2.60, geb. M. 3.60.

Sleumer Tzn., W., Nederland in en buiten Europa. Leerboek der sociaal-economische geografie. Onder medewerking van R. Hagtingius. H. J. P<ms, Amsterdam,

1941. 8°. 241 pag., met kaartjes en grafieken. Prijs ƒ 3.25, geb. / 3.90.

Stiasny, G., i°. Über Tornariën. 2°. Alcyonaria und Gorgcnaria. (Zoologische

Jahrbücher. Abt. für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere. Band 74, Heft 5, 6).