is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sociaal-geografisch is het van belang, vast te stellen dat ondanks de sterke daling der bevolking, veroorzaakt door afneming van het aantal jeugdigen, het aantal personen in de productieve leeftijdsgroepen in deze 50 jaar nog weinig verandering heeft ondergaan, dank zij de hooge geboortecijfers in de jaren 1880/90. Met andere woorden: een belangrijke bevolkingsachteruitgang behoeft nog geenszins een

Geteekend door A. v. d. Zweep

Leeftijdsopbouw in Kadzand, Nieuwvliet, Retranchement en Zuidzande

vermindering van de bestaansmiddelen te beteekenen. Dit dient men steeds bij het gebruik van bevolkingscijfers (b.v. ook voor Frankrijk) voor oogen te houden. Omtrent de toekomst van deze groep bestaat echter geen twijfel: het aantal personen, dat binnen enkele tientallen