is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NALEZING

OP DE

GESCHIEDENIS VAN HET KERKGEZANG

ONDER DE DOOPSGEZINDEN HIER TE LANDE, medegedeeld in den vijjden Jaarg. hl. 07.

't Zij mij vergund eene vergissing te herstellen, waarop ik door Dr. R. Bennink Janssonius opmerkzaam gemaakt werd, die in de door mij gegeven naamlijst over den Grooten Bundel met verwondering den naam van Bernardus Bosch , predikant bij de Hervormde gemeente te Diemen miste. Immers in de eigenhandige levensschets van dien predikant, in het 3e deel zijner gedichten (Leiden 1803) afgedrukt, komt op bl. 309 de volgende verklaring voor: //insgelijks vervaardigde ik «eenige liederen, als daartoe verzocht, voor het nieuw //gezangboek van de Mennoniten gemeente te Amsterdam, //die tot de Zon behoorde. Een exemplaar op best papier //in een fraaien band, met een dankschrift van predi//kanten en ouderlingen ondertekend, is de belooning