is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijverige pogingen in het werk, om haren toekomstigen Leeraar eene geschiktere woning dan de thans bestaande te kunnen aanbieden.

WARGA. Ter vervulling der vacature, ontstaan door het diep betreurd overlijden van onzen Leeraar F. J. Klaasesz is Ds. Uiterwijk van Tjallebird beroepen, die in 't najaar van 1866 zijne bediening onder ons aanvaardde

WOLVEGA. Na het vertrek vau Ds. J. S. S. Ballot naar Hindeloopen en Molkwerum , beriep de gemeente den Proponent bij de A. D. S. C. J. Bakker. 4 Nov. 1866 aanvaardde hij zijne bediening, predikende over 2 Korinthen 4 vs. 7, na aan de gemeente te zijn voorgesteld door Ds. van Geuns van Leeuwarden, met eene rede over 2 Korinthen 3 vs. 2 en 3.

GELDERLAND.

WINTERSWIJK. De vacature onder ons is vervuld door de overkomst van Ds. A. Snellen van Zwartsluis. Deze aanvaardde zijne bediening in onze gemeente op 28 April 1867 predikende over 1 Kor. 4 vs. 20.

GRONINGEN.

GRONINGEN. In liet voorjaar van 1866 is Ds. C. Corver van Grouw tot ons over gekouien en vervult