is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pag.

Hijszeler, C. C. W. J. en F. Florschütz, Biologisch-archaeolo-

gisch onderzoek in Twente. (Kr.) 820

Nederlandsche Stichting voor Statistiek, Groothandel en Scheepvaart. Periodieke uitgave „Boeiende Statistiek" Serie 1: Nederland streeft naar welvaart, No. 6. (Schepers) 95°

Oudschans Dentz, Fred., Vervolg van de literatuuropgave van en

over Alexandrina Pieternella Frangoise Tinne 953

Faber, F. J., Nederlandsche landschappen, bodem, grond en geologische bouw. (Kr.) 953

Botke, ]., Fen Fryslan's Groun, Geologyske sketsen. 3e forbet-

tere printinge, bisoarge fen M. Wiegersma. (Kr.) .... 954 IJspeert, Christina, Monographie der miozanen taxodonten Bivalven aus dem Peelgebiete (Die Niederlande). Mededeelin-

gen van de Geologische Stichting, Serie C, IV, 1. No. I, 1942 95^ Dam, A. ten, und Th. Reinhold, Die stratigraphische Gliederung des niederlandischen Plio-Plistozans nach Foraminiferen. Mededeelingen van de Geologische Stichting, serie C, V, No. I,

1941. (Kr.) 957

Aardrijkskundig nieuws:

De nieuwe verbinding van Amsterdam met den Rijn. (E. J.

Voute) "3 4

Het Nationale Plan IJ6

De grenswijziging van Rotterdam 117

Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 Januari 1941 . . 266

De economische beteekenis van de Nederlandsche zeevisscherij 268

Onderzoek van de mijnvelden onder de Peel en in Zuid-Limburg 270

De Beersche Overlaat gesloten 270

De opbouw van de Nederlandsche bevolking naar den leeftijd 439

Steden met meer dan 100 000 inwoners 44°

Nederland telt negen millioen inwoners 626

De omvang van het goederenvervoer in Nederland 627

Verbetering van den waterafvoer van de Linge 629

Verbeteringen in het stroomgebied van de Wold A 630

De ruilverkavelingen bij Staphorst 821

De Nederlandsche kustvaart 824

De ontwatering van het stroomgebied van de Regge 959

De Wieringermeer 9^2

De Noordoostelijke Polder 962

Mededeelingen:

Mr. D. Fock f. 19 Juni 1858-17 October 1941 129

Geografische Kring 283

Coördinatie van sociale onderzoekingen 288

Prof. Dr. Gustaaf Adolf Frederik Molengraaff f. (De Redactie) 471

Geografische Kring , . . . . 645