is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Steinmann, Alfred, Das kultische Schifif in Indonesien. Met ills.. („Ipek , Jahrb. für Prahistorische und Ethnographische Kunst, 13 en 14, 194°- Berlin, 1941 1 pag. 149—205).

Tichelman, G. L., Maskers. Met ills.. (Hou' en Trouw 52, 1941, pag. 122—123). Tillema, H. F. Dr., Ons Indisch boekje. Een bundel praatjes bij plaatjes over Indië. II. 159 pag.. Assen, 1941.

Vening Meinesz, F. A., Het zwaartekrachtsveld in Oost- en West-Indië; desiderata voor verder zwaartekraclitsonderzoek in die gebieden. (Handelingen v. h. 28ste Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres te Utrecht, 1941, pag. 255—257).

Verdoorn, J. A., Verloskundige hulp voor de Inheemsche bevolking van Nederl.Indië. (Akad. proefschr. Leiden). 31X pag.. 's-Gravenhage, 1941.

Vroklage, S. V. D., B., Het missiemuseum te Teteringen. Met ills.. (In: 25-jarig bestaan Missiehuis St. FraDciscus Xaverius, Teteringen, pag. 13—16).

Vuurmans, H., Medische hulp van den zendeling als pioniers-arbeid I, II. (Oost en West 41, 1941, Med. 33 en 34, pag. 12).

Weiss, H., Handleiding bij de studie van de Maleische taal. Met ills.. 116 pag.. Rotterdam, 1941.

Wolse, J. C., Niederlandisch-Indien im Kraftfeld des weltwirtschaftlichen Bedarfs. (Die deutsche Volkswil tschaft 15, 1940/41, 45).

Wormser, Dr. C. W., Hetgeen God samengevoegd heeft... (Band tusschen Nederland en Indië) 63 pag.. Deventer, 1941.

Q., Het „Algemeen Nederlandsch Verbond in Nederlandsch-Indië". I—IV (slot). (Neerlandia 45, 1941,8/9, 10—12, pag. 114—116, 124—127, 137—J38 en 151 —152). Zee, Daan van der, Vermetel voorgeslacht. Met ills.. 192 pag.. Deventer, 1941.

Java en Madoera

Bothas, D., Tropenwelt Java. Reiseeindrücke und Bilder. Met ills.. 114 pag.. Berlijn, 1941.

Daroewenda S. J., L., De wonderbare boom van Imagiri. Mit ills.. (Ber. uit N. O. I. voor de leden v. d. St. Claverbond 1941, 6, pag. 111 —116).

Dirks, S. J., Fr. X., Iets over Boeddha en den B&raboedoer. Met ills.. (Ber. uit N. O. I. voor de leden v. d. St. Claverbond 1941, 7, pag. 125—131).

Fischer, O., Kunstwanderungen auf Java und Bali. 227 pag.. Stuttgart, Berlijn 1941. Francken, A. W., Hoe Likasan verdween. Met ills.. (Natuur en Techniek II, 1941, 11, pag. 351—353)-

Holthuizen, S. J., Th., Bijgeloof en opvoeding. (Op Java). (Ber. uit N. O. I. voor de leden v. d. St. Claverbond, I941? 6, pag. 107 110).

Idem, Djatilan (Een rr.agisch paardenspel op Java). Met ills., (Ber. uit N. O. I. voor de leden v. d. St. Claverbond, 1941, 8, pag. 148 -155).

Kraemer, Prof. Dr. H., De wajang als uiting van Javaansche cultuur. (In: Indische dag. Referaten. Heemstede, 1941, pag. 33—48)-