is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boeles, J. J., Het groote Durgabeeld te Leiden. Met ills.. (Cult. Ind. 4, 1942, Maart/April, pag. 37—50).

Bussy, L. P. de, Afdeeling Handelsmuseum. (3IS'= jaarveisl., 1941, v. h. Kol. Inst. te Amsterdam, pag. 23—33).

Bij, Mr. S. van der, De wettelijke regelingen van de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke inlandsche vereenigingen in Ned.-Indië. Acad. proefschr. Utrecht. 159 PaS-« Den Haag, 1942.

Chemotherapeutika für die Bekampfung der Tropenkrankheiten. (Die Chem. Industrie, Gemeinschaftsausg. 65, 1942, 4, pag. 53 54),

Cremer, Herbert, A. van Styrum en P. J. Gerke, Begrooting 1941 tegenover exploitatie-kosten 1941 en begrooting 1942. (3ist« jaarversl. 1941, v. h. Kol. Inst. te Amsterdam, pag. 62 — 63).

East Indies Institute of America. (Cult. Ind. 4, 1942, Maart/April, pag. 81).

Eggermont, P. H. L., Indië en de Hellenistische rijken. Jaarber. no. 8, 1942, v. h. Vooraziatisch-Egyptisch Gezelsch. „Ex Oriente Lux", pag. 735 746).

Exodus, Abraham (M. H. du Croo), Nahak uit de bijgebouwen. 135 pag.. Met teekeningen. N.V. Leiter-Nijpels, Maastricht, 1942.

Fischer, H. Th., Het gezin als functionneele eenheid bij enkele NederlandschIndische volken. (Mensch en Maatsch. 18, 1942, pag. 1 10).

Fischer, O., Die europaische Frau in den Tropen. (Geburtshilfe und Frauenheilkunde 4, 1942, 4, pag. 166—167).

Dr. Franz Wilhelm Junghuhn, No. II van „Cultureele gegevens uit familiepapieren . Met ills.. (Cult. Ind. 4, 1942, Maart/April, pag. 60 72).

Frochot, Michel, 1'Empire colonial portugais. Organisation constitutionnelle, politique et administrative. 86 pag.. Editions S P N, Lissabon, 1942.

Gasbarri, C., La via di Allah. Origini, storia, sviluppi, istituzioni del mondo islamico e la sua posizione di fronte al cristianesimo. 346 pag.. Collezione Hoepli Riepiloghi, Milaan, 1942. 1

Geest, L. J. van, en G. L. Tichelman, Tropen Memorandum. 120 pag.. Met teekeningen. W. van Hoeve. Deventer, 1942.

, Geiger, Wilhelm, Studiën zur Geschichte und Sprache Ceylons. 36 pag.. (Sitzungsber. der Bayer. Akad. der Wissensch. Philos.-hist. Abt. 1941, Bd. II, Hf. 4).

Groszasiatisch-amerikanischer Raum. Weltkarte. 1:45 mill. Freytag—Berndt u. Artaria. Wien, 1942.

Grünbeck, Max, Wandlungen in der Wirtschaftslage des Ostasiatischen Raumes. (Kol. Rundschau XXXIII, 1942, 1, pag. 1 4).

Haighton, A. A., Arm, lief Indië. (N. Gids 1942, I, pag. 255—283).

Hartgerink, H. J. H., De Staten-Generaal en het Volksonderwijs in NederlandschIndie (1848—1918). Acad. proefschr.. Amsterdam. 156 pag.. Met statistieken en tabellen. J. B. Wolters' Uitg. MÜ. N.V.. Groningen—Batavia, 1942.

Hartmann, R., Boekbespr.: Th. Nöldeke, Geschichte des Qorans. 2d= geheel omgew. opl. Dl. III, Die Geschichte des Korantexts von G. BergstrSsser und O. Pretzl. Leipzig, 1938 (Der Islam 26, 1942, 3, pag. 271—274).

Indië. Schetsen over onze koloniën in Oost-Indië. Verzameld door F. M. Gescher. 33° Pag- Met woordenlijst, teekeningen en een volkenkundig kaartje. H. J. Dieben Wassenaar, 1942.

IsLaM (De). Onder de groene banier van den profeet. 31 pag.. Leuven, Pro Apostolis. 1941.