is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

post te vestigen. De Marine bleek toen in staat dien post van de Etnabaai uit van een frequent middel van vervoer van personen en de noodzakelijkste goederen te kunnen voorzien, in den vorm van vliegtuigen. Daarmede verviel de verplichting, den opvoer over land van Oeta, aan de Zuidkust, of van de Geelvinkbaai te bewerkstelligen.

Een tweede reden, die de aantrekkelijkheid van dit gebied als expeditieterrein verhoogt, is de belangrijkheid er van uit een geografisch oogpunt. Interessante vraagstukken inzake de afvloeiing van

Kaartje van het expeditieterrein en omgeving, 1: 3 000 000. Naar de schetskaart van Nieuw-Guinea, 1938, van den Topografischen Dienst.

dit gebied wachten hier op oplossing. Niet alleen, dat het beloop van de zuidelijke keten, de hoofdwaterscheiding, hier nog niet is vastgesteld, ook de samenhang daarvan met het Weijlandgebergte en de noordelijke keten is nog volkomen onbekend. Hoe dit gebied afwatert, oostwaarts naar het bovenstroomgebied der Rouffaerrivier, noord- en westwaarts naar de Geelvinkbaai langs de Wapoga-, Warenai- en Siriwo-rivieren, dat alles zijn open vragen, waarvan de geografen met groote belangstelling de beantwoording tegemoet zien. Voorts schijnen verschillende groote en kleine meren in het onderhavige gebied voor te komen. Le Roux verkreeg in 1926 bij de bevolking in het bovenstroomgebied van de Rouffaerrivier daaromtrent inlichtingen. Aan