is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wartena. Geen bijzonderheden bekend.

Tjerkwerd. 2 Januari 1830 werd aanbesteed het uitnemen van de klokken, het afbreken van het oude klokhuis en het weer opbouwen van een nieuwen koepel op de kerk (Stads- en Dorpskroniek II, bl. 154).

Terkappel. In 1854 is de tegenwoordige kerk met spits gebouwd. Bij deze gelegenheid zal het in 1791 (aanbesteding op 29 Januari) vernieuwde klokhuis afgebroken zijn.

Nijehaske; Oudehaske; Jubbega.

St. Johannesga. Waarschijnlijk is het klokhuis afgebroken bij het bouwen van de tegenwoordige Nederlandsche Hervormde kerk in 1864.

Nije home; Schoter Uiterdijken; Oudeschoot; Rohel; Rotsterhaule ; Echten.

Oosterzee. Klokhuis afgebroken in 1798. Op 26 Januari van dat jaar werd aanbesteed het bouwen van een spitsje op de kerk (Stadsen Dorpskron. I).

Ruigahuizen. Klokhuis in 1893 wegens bouwvalligheid afgebroken.

Haule.

Makkinga. 9 November 1775 verkoop van een eiken klokhuis voor twee klokken (St. en Dorpskr. I). In dat jaar is de tegenwoordige kerk met toren gebouwd.

Bakkeveen.

Be ets. Bij het bouwen van de tegenwoordige Nederduitsch Hervormde kerk in 1889 is het klokhuis afgebroken (Verkoopadvertentie in Leeuwarder Courant 23 October '89).

Duurswoude.

Kortezwaag. 29 Juli 1896 aanbesteed het afbreken van het klokhuis en het bouwen van een houten torentje op de kerk (St. en Dorpsk. II, 590).

Langezwaag. Klokhuis in tweede helft der vorige eeuw afgebroken.

Lippenhuizen. Klokhuis waarschijnlijk afgebroken bij het bouwen der tegenwoordige Nederduitsch Hervormde kerk in 1743.

Sigerswoude.

Teriuispel. Tegenwoordige kerk in 1864 gebouwd, waarbij waarschijnlijk klokhuis gesloopt. 1 October 1810 werd nog de bouw van een nieuw klokhuis aanbesteed (St. en Dorpskr. II).

Noordwolde; Nijetrine; Oldeholtwolde; Oldetrine; Ter Idserd.

Boornzwaag. Afgebroken na 1850.

St. Nicolaasga.

Kooten. In 1883 is de oude kerk gesloopt en toen is waarschijnlijk tevens het klokhuis afgebroken.

Oostermeer. Klokhuis afgebroken in 1835.

Ouwsterhaule. 7 Maart 1798 aanbesteed het afbreken van het klokhuis en het maken van een spits op den nieuwen westgevel der kerk (St. en Dorpskr. I).

Voorts is in de 18de eeuw ter vervanging van kerk en toren te Teerns (bij Leeuwarden), welke nog voorkomen op de kaart van