is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondere zorg is besteed aan de fotografische uitrusting, zoowel voor gewone fotografie, als voor cinematografische opnamen. Ook luchtfoto's zullen worden genomen door een fotograaf, die ter beschikking werd gesteld door den Luchtvaartdienst van het Leger. Het Genootschap heeft bovendien gezorgd, dat nog gedurende de maanden October en November een bekwaam vakfotograaf op het expeditieterrein komt werken, o.a. voor kleurenfotografie.

Ruilmiddelen zijn in voldoende mate aanwezig voor den aankoop van wetenschappelijke verzamelingen: ethnografica, zoölogica, enz. bij de bevolking.

Radioverbinding.

Een zend- en ontvanginstallatie is aanwezig op de „Anna". De Marine-luchtvaartdienst heeft een eigen grondstation: zend- en ontvangapparaat aan de Etna-baai voor verbinding met de vliegtuigen, met den post aan de Wisselmeren en voorts naar buiten: Ambon en Soerabaia. In het bivak Enarotali aan het Paniai-meer is een zend- en ontvangapparaat. De expeditie beschikt voorts over een draagbaar ontvangapparaat (telefonie) voor het opvangen van het tijdsein van Malabar ten behoeve van de astronomische plaatsbepalingen.

Verpleging van de expeditie.

Op de kustbasis Etna-baai biedt de voormalige behuizing van de Nederlandsch Nieuw-Guinea Petroleum Mij., die zeer welwillend ter beschikking van de expeditie gesteld is, een uitstekend onderkomen voor de geheele expeditie. Hetzelfde kan gezegd worden van den bestuurspost te Enarotali aan het Paniai-meer, waar het hoofdbivak gevestigd is.

Voor een goede voeding, zoowel voor den staf als voor de overige deelnemers aan de expeditie is zorggedragen. Per man en per dag kan een Europeaan aanspraak maken op 1V2 kg bruto aan levensmiddelen, een Inlandsch deelnemer op 134 kg. De levensmiddelenvoorraad, die ingeslagen is, is voldoende voor ruim zes maanden.

Aan de kleeding en uitrusting van de expeditieleden en het aan de expeditie toegevoegde personeel is behoorlijke zorg besteed. Rekening houdende met het gure klimaat in het hooggebergte, waarin steeds geëxploreerd moet worden, is voor warme kleeding en ligging gezorgd.

Alle gebruikelijke rimboe-benoodigdheden: tenten, tentzeilen, groepszeilen, kapmateriaal, verlichtingsmateriaal, enz. zijn in voldoende mate aanwezig.

Geneeskundige verzorging.

De Militair Geneeskundige Dienst van het Leger heeft voor het instrumentarium en de medicamenten voor den expeditie-arts gezorgd op uitstekende wijze. Letterlijk alles is aanwezig en in groote hoeveelheden.

De gewestelijk arts, Hoofd van den Burgerlijk Geneeskundigen Dienst te Ambon, dr. Bonne, is zoo vriendelijk geweest dr. Tjokrosoepatma, arts te Enarotali, te verzoeken dr. Brouwer zooveel mogelijk te willen ontlasten van de gewone medische verzorging, zoodat