is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kleine Soenda eilanden Bühler, A., Die Herstellung von Ikattiichern auf der Insel Rote. Geïll. (Verh. d. Naturforschenden Gesellsch. Basel 5°, '939) Pag- 32 97)'

Heynen, H. J., Maatregelen ter bescherming van den reuzenvaraan (Varanus Komodoënsis Ouwens) II. (Med. v. d. Vereeniging van Gezaghebbers B. B. in N. I.

n°. 54, 1939, blz. 17—21)-

Iaha, B. en C. Nooteboom, Aanteekeningen over het landbouwritueel in het rijk Rahawatoe op Midden-Soemba. (Bijdr. Taal-, Land- en Volkenk. v. N. I. 985 1939, pag- 225—246).

Kats, J,, Modern art in Bali. Geïll. (Indian Art and Letters New. Series 13 5

1939, Pag- 45—49)Molukken

Niggemeijer, H., Neue Forschungen auf Ceram. (Compte rendu de la 2«me session Copenhague 1938. Congres International des sciences anthropologiques et ethnologiques).

Nieuw-Guinea

Bijlmer, H. J. T., Tapiro Pygmies and Pania mountain-Papuans. Results of the Anthropological Mimika expedition in New-Guinea 1935—3^. Geill. (Nova Guinea, New Series 3, 1939, Pag- "3-i84>

Cator, W. J., Rotsteekeningen in West Nieuw Guinea. Geïll. (Cultureel Indië

1, '939, Pag- 246—251).

Hardenberg, J. D. F., Enkele vluchtige indrukken van Zuid Nieuw-Guinea. (Tijdschrift Nieuw Guinea 3, 1939, pag. 657—666).

Held, G. J., Bemiddeling tusschen de voorouders en zieken in de Geelvinkbaai. Geïll. (Cultureel Indië I, 1939, pag. 209—211).

Kraraps, J. G. H., Hollandia in Nieuw Guinea II. (Mededeelingen v. d. Vereeniging van Gezaghebbers B. B. in N. I. n°. 54, 1939, pag. 12—16).

IV. NEDERLANDSCH WEST INDIÊ

Deckers, L. N., Een studiereis naar de West IV. (De West-Ind. Gids 21, 1939, pag. 193—205).

Goeje, C. H. de, Bij primitieve volken. (De Gids 103, 1939, pag- 343—373)Kesler, C. K., Een Moravische zuster uit de 18de eeuw, Anna Maria Kersten geb. Tonn. 1723—1807. (De West-Ind. Gids 21, 1939, pag. 206—217).

Menkman, W. R., Tobago. Een bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche kolonisatie in tropisch Amerika. I. (De West-Ind. Gids 21, 1939, pag. 218 239). Menkman, W. R., Urbina. (De West-Ind. Gids 21, 1939, pag. 240—248). Sanderson, Ivan, A journey in Dutch Guiana. Geïll. (The Geographical Journal 93, 1939)-

Amsterdam Drs. F. H. VAN NAERSSEN