is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk, het opmeten der Koele-Koele, wijden; het magazijntje zou verplaatst worden naar de Waroemapan en Rombouts zou die kreek verder volgen, open kappen voor de corjalen en trachten langs die kreek een verbinding met het grensgebied (waaruit de Waroemapan zonder twijfel zou ontspringen) te maken, waardoor niet al onze voeding op de ruggen der menschen langs de stellig zeer bochtige KoeleKoelc zou behoeven te gaan, maar misschien een heel eind nog te water zou kunnen worden opgevoerd.

Na van het eindkamp bij den Koele-Koele-mond uit reeds een gedeelte van het door Van Straelen langs de kreek gekapte grenspad te hebben opgemeten, begon den I3<len Augustus mijn reis langs deze kreek en bereikte ik den volgenden dag Van Straelen in kamp 3.

Eenige aanhalingen uit mijn journaal:

14 Augustus, 's Nachts zware regen.

15 Augustus, 's Middags regenbui, 's nachts regen.

16 Augustus, 's Nachts regen.

17 Augustus. Evenals eiken dag, klaart het na 9 uur langzaam op tot mooi zonnig weer; maar in de avonden valt het water bij bakken uit den hemel. En de tenten (van verleden jaar) zijn helaas nu al zoo lek

18 Augustus. Gelukkig een droge nacht. Aan de Koele-Koele en de zwampen was dat zeer aangenaam te merken. Deze riviertjes, zoo dicht bij haar bronnen, zwellen na elke regen sterk, maar zijn dat extra aan water ook spoedig weer kwijt, als het eens een dag droog blij ft.

Ik verhuisde naar kamp 4 en mat tevens 3.7 kilometer van het grenspad op tot aan dit kamp. Van Straelen vervolgde al kappend het riviertje en kreeg voor het eerst soela's te zien; de Koele-Koele buigt nu (stroomop) meer westelijk; intusschen zijn we echter zeer zuidelijk gekomen. Kamp 4 — op 166 meter hoogte ligt in een bocht op een aangenaam punt, waar een heerlijk bad in de heldere kreek op mooi geel zand mogelijk was.

19 Augustus. De tweede droge nacht!

20 Augustus. Weer een ouderwetsche natte nacht. En een natte dag, helaas; eerst na 2 uur wordt het mooi. Ik verken en kap verder langs de kreek. Al spoedig een groote rechter zijkreek, die zeker van de Fransch-Braziliaansche grens zal komen. Daarna draait de KoeleKoele (stroomop) naar het Noorden, het terrein begint plotseling geweldig te klimmen en de kreek begint te steigeren als een Zwitsersche gletscherbeek en draait verder oost en dan weer noord; het is om dol te worden als men het Zuidwesten in moet! Het ergste is, dat de oevers zoo steil worden, dat ik vrees moeite te zullen krijgen met het opmeten.

21 Augustus. Droge nacht. Ik meet de laatste kilometers gekapt grenspad op, terwijl Van Straelen er nog 600 meter bij kapt en een kampplaats 5 vaststelt. Terugkeerend wordt een rechtstreeks vrachtpad over de heuvels gekapt, want het grenspad is onbegaanbaar zwaar voor de vrachters en wel drie maal zoo lang als de directe verbinding.