is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1943, 01-01-1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pag-

phyllen. Eine Studie über den Bau der „Tetrakorallen" und ihre Beziehungen zu den Madreporarien. (Kr.) .... 650 Bleeker, W., Leerboek der Meteorologie. Deel I, Synoptische

Meteorologie. (P. M. van Riel) 752

Waal, A. de, Sociale Aardrijkskunde. (Dr. W. R. Heere) . . 755

Aardrijkskundig nieuws:

Boschbouw in de tropen l46

Het licht als factor in de productie van rijst 274

Kaarten:

VI. Vijf en twintig jaren veenonderzoek, speciaal in Nederland.

(Bij het artikel van G. J. A. Mulder) na 296

XIV. Spanningen in de aardkorst door poolverschuivingen. (Bij het artikel van Prof. Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz). . na 572

111. NEDERLAND

Artikelen:

Vlam, A. W., Historisch-morfologisch onderzoek van eenige

Zeeuwsche eilanden • 1

Voorbeijtel Cannenburg, W., De arbeid van Dr. F. C. Wieder

op het gebied onzer oude cartographie 15°

Crotnmelin, R. D., Een karrenveld bij Winterswijk 154

Oestreich, K., Beschouwingen omtrent een blootgekomen karst-

oppervlak bij Winterswijk • IÖ3

Mulder, G. J. A., Vijf en twintig jaren veenonderzoek, speciaal

in Nederland l(^7

Besse, E., Een plan tot droogmaking van het Langemeer . . 208 Hol, Jacoba, B. L., Een fossiele karstoppervlakte in Zuid-

Limburg 297

Jong, D. L. de, Voorne. Geschied- en aardrijkskundige aanteekeningen betreffende (de oudste bedijkingen van) het westelijk

gedeelte van het eiland Voorne 3OI> 457

Beelaerts van Blokland, Jhr. A., De ligging van Baduhenna en

Castellum Flevum 4^2

Kloppenburg, D., Een merkwaardige oorkonde betreffende

Hunzego in de 13e eeuw . . . ^ 49°

Roever, J. G. de, Gemeentegrenzen in Westfriesland . . 573» 673 Voorbeijtel Cannenburg, IV., lasman s(?) kaart van zijn Australische ontdekkingen 639

Literatuur:

Werkman, Gerhard, Het Urkerland valt droog. (H. Eggink) 129

Karst Jr., E., Böoleven. (Oestreich) 243

, Geologische kaart van Nederland. Blad Bergen-op-Zoom,

49 (III), (Kr.) 255