is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1887, 01-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a quo bewijs noodig acht van appellants gesustineerd erfrecht; dat toch hij, die in een status quo ingrijpt op grond van een of ander recht, waarop hij zich beroept, volgens art. 1865 B. W. het bestaan van dat recht behoort te bewijzen en appellant, die in eens anders huis goed heeft doen verzegelen op grond van beweerde erfgerechtigheid tot dat goed, zijn erfrecht moet bewijzen;

dat er in het vonnis geen spoor van te vinden is, dat de rechter in verwarring gebracht, bezit wil doen wijken voor het recht van erfgenaamscliap, doch alleen dat, zoo appellant bewezen had erfgenaam te zijn, hij recht gehad zou hebben tot verzegeling van goed, zoo hij daarvan tevens kon bewijzen dat het nagelaten was door de erflaatster;

dat in het vonnis alleen onjuist is dat de rechter de zegels niet heeft doen opheffen doch deze intusschen door den met de verzegeling belasten ambtenaar opgeheven zijn, weshalve geintimeerde geen belang heeft bij een incidenteel appel tegen dat deel van het vonnis;

dat de onjuistheid dier beslissing echter niet daar ligt waar appellant die zoekt; dat de ontzegeling van de 3de afd. 2de titel lilde Boek der Rv. wel grammaticaal doch niet juridisch staat tegenover de verzegeling der 1ste afd., doch de verzegeling, ontzegeling en inventarisatie zijn elkander aanvullende rechtsmiddelen ter bewaring van rechten van erfgenamen en hij die het recht heeft de verzegeling te vragen, ook de ontzegeling en inventarisatie mag vragen;

op welke gronden voor antwoord in appel is geconcludeerd tot tennietdoening van het appel en bekrachtiging van het vonnis, waarvan appel met veroordeeling van den appellant in de kosten der appellatoire instantie;

O. dat nadat Mr. P. Maclaine Pont zich ter vervanging van Mr. D. Fock procureur gesteld had voor de geintimeerde, partijen hare sustenuen nader mondeling bij pleidooi hebben toegelicht, waarna de nederlegging der stukken ter tafel gelast en de uitspraak bepaald is;

Ten aanzien van het recht,

O. dat door appellant in appel gesteld wordt dat de vordeSLIX. 12