is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E

BLADZ. kening. —■— Taxatie deskundigen. —.— Winstderving 345 Expediteur.— V erboden invoer

BLADZ. van opium. — Poging. — Houder van liet cognossement. — Cassatie 123

F.

BLADZ. Pabrieks- en handelsmerken.— Niet-ontvankelijkheid verzoek tot verbod inschrijving. —

BLADZ. Geen belang 387 Faillissement. — Schuld door borgtocht gedekt 222

G.

BLADZ. Getuige — Mededeeling van eenen—in strijd net art 87 K. K. — Cassatie 394 ld. — Wraking — na eedsafBLADZ.

legging. — Zijdelingsch belang 282 Gevangenen. — Ontvluchting van voorloopig aangehoudenen 331

354 13 BLADZ. Helen.—Begrip van—.Inlossen van gestolen goed — Misdrijf noch overtreding 271 ld. — Elementen 403 Hooger beroep. — Belang ld. id.—Dagvaarding aan bij beteekening van het vonnis gekozen domicilie Id. id.—Onrechtmatig gelegd beslag. — Conclusie tot handhaving van de door den eersten rechter verworpen posten van den schadestaat ld. id.—Rechtspraak in ; van landraad vonnissen in overtredingzaken. — Cassatie Id. id. — Suppletoire eed.— 86 123

BLADZ. Gevolg. — Op een procesverbaal eener commissie uit den landraad niet in recht gedaan.— Cassatie. 191 ld. id.—Verschillende qualiteiten 118 ld. id. — Van een vonnis op eene vordering van onbepaald bedrag.— Cassatie... 114 Huur. — Overeenkomst. — Huursom. — Kwitantie. — Bewijs 277 ld —Overeenkomst.—Onderneming van landbouw. — Lijfsdwang. — Particuliere landerijen bewesten de Tjimanoek 8 Huwelijk. — Wettig.— Verkrachting 400

BLADZ. Incidenteele beschikking. — Niet ontvankelijkheid. — Cassatie 236 Inlossen gestolen goed 271 Interlocutoir vonnis. — CassaBLADZ.

tie alleen tegen het eindvonnis 384 ld. id. — Waarde der overwegingen , 151