is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbroken zijnde, de raad terecbt zich onbevoegd heeft verklaard ooi van de zaak dier vier laatsten kennis te nemen;

Gelet enz.;

Vernietigt het vonnis van den raad van justitie te Batavia, waartegen vei zet, voorzoover daarbij is geweigerd de tegen den verdachte G. E. E. verzochte rechtsingang;

Verklaart den officier van justitie bij voornoemden raad niet ontvankelijk met zijn daartoe strekkend requisitoir;

Bekrachtigt overigens dat vonnis.

HOOGER BEROEP.

RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA, (Tweede Kamer).

Raadkamer van 19 April 1890.

Voorzitter: Mr. W. C. Berkhout , wd. Vice-President.

Opium. — Proces-verbaal commissie van keuring en weging. — Bewijs.

Het proces-verbaal van keuring en weging geene motieven inhoudende voor de bevinding dat de onderzochte zelfstandigheid opium is, kan niet aangenomen worden als een verslag van deskundigen ter voorlichting van den rechter.

Dit proces-verbaal, hoewel door de onderteekenaars ter terechtzitting met eede bevestigd, heeft overigens ook geene bewijskracht, als zijnde niet opgemaakt door in openbare posten, ambten of bedieningen gestelde personen.