is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ. Termijn. — Fatale — voor cassatie 382 Terugwerkende kracht van een erkenning 105 Teruggave. — Bevel tot — van

BBADZ. het onwettig gevorderde. — Geen vermelding in het dictum 310 Transitoir recht — algemeen beginsel van — 117

U.

Uitvoerende macht. BBADZ. VerBLADZ.

plichting der — bij ontruiming van onroerend goed.. 300

v.

BLADZ. Vendumeester. — Verplichting van den — Hij is geen verkooper en niet bevoegd tot levering 26 V ennootschap.—Naamlooze.— Handelslichaam — Faillietverklaring 256 Verduistering. — door openbare ambtenaren 202 Verhoor op vraagpunten. — Toelaatbaarheid. — Opdracht van een — aan een buitenlandsohen rechter 32 ld — Voorbarig verzoek.. 245 Verjaring. — Korte — . Geldt niet voor termijnsgewijze afbetalingen 101 "Verkrachting. — In kinderhuwelijk 1 Verstek —- Vonnis bij — . Verzet — Middel in appel 371 ■ d. — Behoorlijke dagvaarding 117 Verval. — Van beroep in cassatie ........ 382

BLADZ. Verwijzing. —naar de Rechtb. v. Omg. — Twee kwaliteiten in een persoon 125 ld — Twee acten van — in eene zaak 323 Verzachtende omstandigheden. — Niet vermelding van in het dispositief 319 Verzet. — Exploit van — Middelen van — in het exploit... 371 Voogd. — Vader — zekerheidstelling 359 ld — Medevoogd. — Zekerheid.—Ontneming beheer. 314 Voogdijen. -— Oppertoezicht over — 399 Voorloopige tenuitvoerlegging. — Belangbij cassatie tegen—. 306 Vreemde Oosterlingen.—Koop tusschen Chineesche echtgenooten. — Vordering tot nietigverklaring. — Onbevoegdheid Europeesehe rechtbank. 291 V rijwaring.—Begrip van — Nakoming verbintenis. — Mora. 141

w

BLADZ. VS aarborg. — Actie tegen den — Ontvankelijkheid — Aansprakelijkheid van den — .. 141 Wanpraestatie. — Bewijs. — Mora. — Ontbinding 218|

"Weddenschappen — Hazardspelen. — Hanengevechten. 48 Weer. —Meuwe — in appel.— Wanneer gedekt 36 Woonplaats. —van ininderjarigen 399