is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij besluit dd. 23 December 1891 no. 30 zijn gesteld ter beschikking van den voorzitter van de landraden:

a. te Tjiandjoer en Soekaboemi,

b. te Garoet, Mangoenredja, Tasikmalaja, Manondjaja en 'Tjiamis, ten einde te worden belast met griffierswerkzaamheden bij die rechtbanken:

a. Mr. W. Sonneveld ;

b. Mr. G. D. "Willinck, bij resolutie van den minister van koloniën van 12 Augustus 1891 Lett. ü no. 59 gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië, om in rechterlijke betrekkingen te worden geplaatst.

Bij besluit dd. 23 December 1891 no. 31 is benoemd tot substituut-griffier bij den raad van justitie te Makasser, Mr. J. Th. de Lussanet de la Sablonière, bij resolutie van den minister van koloniën van 12 Augustus 1891 Lett. D no. 59 gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië, om in rechterlijke betrekkingen te worden geplaatst.