is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.

LADZ. Art. 141 Inl. Regl 187 „ 1*8 » « 177 257 182 254 106 324 392 396 193, 198 » „ 194, 198 tt ii 200 ii n 230 n „ 398 ii ii 421 >i H J15 StrafW. v. Inl 298, 305 1. a. en 317 al. 2 Strafw. v, Inl .. 5 . 394 161 Palb. Heg 177 59 Riouw Reg 187

BLADZ. Art. 1, 2, 13 Cr. W 337 ii 28 sqq R. Krijgst 403 ii 122 R. Inw. dienst Inf. 403 Associatie. — Overeenkomst van — Opschortende voorwaarde 93 Authentieke acte. Bewijskracht van — — 177 Idem. — Passen voor paarden van desa-hoofden zijn . 264 Authentiek afschrift. — Bewijs kracht van een . . 158

B.

BLADZ. Balineesch strafrecht. Toepasselijkheid 385 Bankbreuk. — Opiumpachter koopman 387 Bekentenis.— Geclausuleerde. 305 Idem. Onsplitsbare —.. .. 137 Belang. Grief in appel zonder — 137 Idem. Weer zonder —.. . Idem. Waarde van het — der vordering • Belasting. — Vordering tot betaling van —. Successie belasting Berusting — in een vonnis. Niet ontvankelijkheid van het appel Idem. — in interlocutoir. .. Beschikking. — \ onnis. Faillietverklaring Besmettelijke ziekten. — Epidemie Beteekening. — van memorie van cassatie Bevelschrift. — in naam des Konings is niet uitvoerbaar. 392 158 j 177 34 208 290 103 116 180

BLADZ Bevoegdheid. — Krankzinnigheid van een inlandsch hoofd of vorst. In verzekerde bewaringstelling 106 Idem. . — gehuwde Chineesche vrouw tot het aangaan van verbintenissen .... 215 Bewijskracht.—van koopmans boeken 137 Idem. — van authentieke afschriften 158 Idem. — van authentieke akten 177 Bewijslast bij verzet 305 Bewijsleer. Europeesche rechtbanken bij hooger beroep van landraadvonnissen 187 Rewijslevering. Bereidverklaring daartoe zonder conclusie 208 Bis in idem, Non bij ontslag van rechtsvervolging —. 324 Boeken. Openlegging van Bevel van ambtswege 81 Boekenbewijs. Niet toegelaten 137

c.

BALDZ. Cassatie. Besmettelijke ziekten. . Epidemisch verklaring 116 Idem. Verjaiing van St. 1832 no. 41. Chineezen in de Z. en O. afdeeling van Borneo. 173;

BLADZ. Idem. Bewijs door authentieke acten. Onbepaalde vordering 177 Idem. Beteekening memorie van cassatie 180