is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L.

BLADZ. het in verzekerde bewaring stellen van inlandsche vorsten en hoofden 106 Lastgeving 352 Legataris. — Erfgenaam 356 Litisdecisoire eed 170, 201 Loon. — Termijn waarop het — is verschuldigd 347

BLADZ. Lijfsdwang — — verkregen na de faillietverklaring 90 Idem. Orderbiljet. Koopman 312 Lijfsdwang.—Zekerheidstelling bij ten uitvoer'egging van —.. 363 Lijfwacht-dragonders. — Competentie militairen rechter.. 337

M.

BLADZ. Maritale bijstand — bij Chineesche gehuwde vrouw.... 216 Memorie van casaatie. — Beteekening 180 Middel.— Aanvulling van een . 191 Middelen van cassatie — Opgave daarvan 182 Militaire dienst.—Onttrekking aan — — door verminking. Disciplinaire straf 121

BLADZ. Militaire rechter. — De lijfwacht dragonders staan terecht voor — 337 Misbruik van vertrouwen. — Beleening.—Terugbetaling.. 394 Mora. — Ontbinding met schadevergoeding 341 Motiveering. — Niet voldoende — van een vonnis... 121

O

BLADZ. Onbepaalde vordering.— Competentie 177 Onbevoegdheid . — Actie door een Inl. tegen een Vreemden Oost—Ordonnantie in Staatsblad 1875 no. 179 208 ld. — Priesteraad. Bevoegdheid. — Testament 301 Onderzoek —- — van den landraad, bij niet verschijning van den gedaagde 192 Idem. Nietigheid van het — in hooger beroep 195 Idem Verzoek reclame.— Krijgsraad 403 Onduidelijkheid dervordeiing. — Belang bij deze weer.... 158 Onsplitsbare bekentenis 137 Ontbinding — overeenkomst — Schadevergoeding 341

BLADZ. Ontslag van rechtsvervolging. Bedekt —. Viijspraak 387 Idem. — Non bis in idem bij — 324 Openbare orde. — Nietigheid. 195 Openlegging van boeken.— Hevel van ambtswege tot — . . 81 Opium. — Verstrekking van — aan den pachter.— Bezwaren tegen hoedanigheid van de—. 165 Opimpachter. — Koopman... 387 Oproeping. — Fout in — bij cassatie ■ . 254 Orderbiljet — Schuldoorzaak. Bewijs Lijfsdwang 312 Overeenkomst.— Uitlegging — Voorwaardelijke 271, 347 Overspel. — Dagvaarding op grond van — Vereischten. . 161

BLADZ. Pachtcontract van opium. — Verstrekking. — Bezwaren tegen hoedanigheid 165

Priesterraad, van den — Proceskosten. BLADZ. Bevoegdheid 302 Compensatie 137