is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BURGERLIJKE ZAKEN.

HOOGER BEROEP.

HOOG GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE, (Eerste Kamer).

Zitting van 1 September 1892. Voorzitter: Mr. J. Sibenius Trip.

Actie tot ontbinding wegens wanpraestatie. —■ Geldige

in mora stelling.

Aan de actie tot ontbinding wegens wanpraestatie, waarbij niet beweerd is, dat er mora ex re bestaat, moet eene in mora stelling voorafgaan; deze Ican slechts geldig zijn wanneer de schuldenaar werkelijk in gebreke is.

Bij eene overeenkomst tot levering gedurende zekeren termijn is de schuldenaar op den laatsten dag van dien termijn nog niet in gebreke en kan liij dan dus nog niet op geldige wijze in gebreke gesteld worden.

Pa Nooradin alias Kasiman, landbouwer, wonende in de dessa Ketawang, district Gondanglegie, afdeeling Malang. appellant, comp. bij den adv. en proc,

Mr. A. W. Jacometti, contra

Wallis Cornelis Blaaupot, handelaar in bibit, wonende te Malang, geintimeerde. comp. eerst bij den adv. en proc. Mr. J.

Schontendorp en daarna bij den adv. en proc. Mr. Ch. A. Hennij.

LIX. 16