is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R

BLADZ. Rechter-Commissaris ig strafzaken. Voorloopige informatien 127 Registers van den burgerlijken stand. Aanvulling, verbetering 41 Regeling van rechtsgebied. Landraad of Regentschapsgerecht 189 Reglement op bet Collegie van Boedelmeesteren.... 85. 151 Reglement -op het Collegio

BLADZ. van Boedelmeesteren. Uitoefening der voogdij over minderjarige Arabieren 295 Rekening en verantwoording. Actie tot 112 Rekening en verantwoording. Ontvangsten 287 Rekening en verantwoording. Geschillen ter gelegenheid van de aan den gefailleerde na het accoord 307

s

BLADZ. Schade actie. Ingebreke stelling 9 Schorsing. Bevoegdheid tot van een lid van een Inlandsche rechtbank 126 Slavenhandel Daden van — Slavenhandel gepleegd door een Nederlandsch-lndisch ingezetenen buiten het grondgebied van NederlandschIndië 246 Staat van Europeaan. ... 49 Staatsblad 1824no. 13 204 1824 no. 31 a 358 1825 no. 44 242 1828 no. 46 295 1833 no. 7 338 „ 1834 no. 27 44, 174, 323 1S35 no. 58 189

BLADZ Staatsblad 1836 1851 1867 1871 1872 1872 1872 1875 1870 1S82 1884 1885 1890 1890 1892 Stuiting — der Summiere zaken clusie in — no. 19... 29, no. 27 no. 10 en 114 no. 166 no. 146 no. 166 no. 170 no. 199 jcto. no. 118 no. 97 art. 83 no. 215 no. 131.. 44, 287 no. 149 artt. 1 en 26.. . . no. 149 artt. 9 en 10.. .. no. 14 186 56 126 413 £38 307 192 231 235 246 192 verjaring.. .. —Nadere con255 192 112 104

T.

BLADZ. Ten laste legging. ■— van een misdrijf. — Niet vermelding van de elementen daarvan.. 262

BLADZ. Titels. — Aanmatiging van —. 204 Tolken. — Wanneer noodig.. . 101

u.

Uitleg. BLADZ. - van overeenkomsten. 225