is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

BLADZ. Valscliheid.— in onderhandsch geschrift 197 Valscliheid — in geschrifte. — Niet strafbare — 255 Valschheid — in onderhandsch geschrift, — Bewijskracht ... 311 Valsch getuigenis. — Elementen 260 Vennootschap van koophandel. 96 Verbindtenis. — om iets te doen 174 Verhandeling. —• art 53 v/h ontwerp Strafwetboek voor Europeanen in NederlandschIndië 75 Verhandeling. Het Reglement op het Collegie van Boedelmeesteren 85 Verhandeling. Het Reglement op het Collegie van Boedelmeesteren vervolg 151 Verhandeling Priosterrechtspraak in Z W. Celebes... 355 Verjaring. Stuiting der—... 112 Verkoop breekt geen huur. 9 Verkoop van geneesmiddelen door niet apothekers of geneeskundigen. Strafbaarheid. Bereider 235 Vermoedens. Rechtdoen op. 316 Vernieling. Moedwillige — van wachthuizen 346 Verstek. in een misdrijfBLADZ.

zaak zonder voorloopige instructie 418 Verwijzing naar den policicrechter, acte van beschuldiging;; ; 65 Verwijzing naar de rechtbank van omgang. Verzwarende omstandigheid 59 Verzet — tegen een deurwaarder, die beslag wil leggen. Feitelijkheden 344 Verzwarende omstandigheden regelen het forum van een beklaagde niet. 278 Voogdij.— over minderjarige arabieren 295 Voogdij. — over natuurlijke wettelijk erkende kinderen.. 332 Voorloopige informaties. Inwinning daarvan. Weigering. Requisitoir van den officier van justitie daartoe 127 Vreemde Oosterlingen Het erfpachtsrecht, bedoeld bij Stbl. 1836 no. 19 art. 4 kan ook worden vervreemd aan *29 Vruchten. van eene zaak. Opvordering. Bezit te kwader trouw 112 Vrijheidsberooving. Onwettige .- Begrip daarvan .... 242 Vrijstelling van zegelrecht. 287

w.

BLADZ. Weeskamers. Instructie voor de 307

BLADZ. Zedelijke lichamen 403 Zegelrecht. Vrijstelling van 287