is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedreigt tegen de niet opvolging van dit voorschrift, doch die nietigheid uit den aard der zaak volgt;

dat toch uit de bepaling, dat de adviseur vóór den aanvang der beraadslagingen zijn advies over de in art. 288 TernateReglement bedoelde punten moet uitbrengen, volgt, dat naar de bedoeling des wetgevers die beraadslagingen door dat advies moeten worden geleid, zoodat het uitbrengen van het advies betreflende de in gemeld artikel genoemde punten mitsdien een essentieel vereischte is voor de regelmatigheid der beraadslaging;

dat dientengevolge de in deze zaak gehouden beraadslagingen, als niet gevolgd op een behoorlijk uitgebracht advies, niet regelmatig zijn gehouden en aldus het op die beraadslaging berustende vonnis behoort te worden vernietigd;

Gelet op artt. 463, 461 en 469 van het Celebes-Reglement (Staatsblad 1882 no. 22) art. 301 van het Ternate-Reglement (Staatsblad 1882 no. 32) en art. 411 van het Reglement op de Strafvordering;

Rechtdoende:

Vernietigt het vonnis waarvan revisie;

Gelast dat de zaak op nieuw zal worden behandeld, te beginnen met de oudste acte waarin de nietigheid is begaan, zijnde de beraadslaging;

Reserveert de kosten tot de einduitspraak.

5