is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B.

BLADZ. Belanghebbenden in cas verzet tegen eigendomsuitwijzing. 176 Bevoegdheid (van den militai ren rechter) 116, 122 Bevoegdheid (van den priesterraad) 216 Bevoegdheid (v. d. ambtenaar belast met de ver- en ontzegeling) 331 Bevoegde rechter over den medeplichtige aan een misdrijf door helen Bevoegde rechter over de lijfwachten dragonders Bevoegde rechter over beklaagden, die na desertie en afvoering misdrijf plegen ... 335 396 399

BLADZ. Bewijskracht van een procesverbaal, door een openbaar beambte opgemaakt 127 Bewijskracht tegen derden van onderhandsche acten Boedelscheiding. Vaststelling van het aandeel der erfgenamen Braak (bij diefstal) Burgerlijke stand. Inschrijving in de registers 35, 94 Burgerlijke stand. Erkenning door den vader bij de geboorte acte 109 Burgerlijke stand. Overtreding. 67 16 26 48

c.

BLADZ. Cassatie. Beteekenis van het woord stukken in art 355 B. Rv 23 Cassatie. Belang. — Niet ontvankelijkheid bij het aanhalen eener geheele reeks wetsbepalingen, die geschonden zouden zijn 81 Cassatie. Priesterraden, kosten. 86 Cassatie. Bewijskracht van een procesverbaal door een openbaar beambte opgemaakt 127 Cassatie. De uitlegging door den rechter in hooger beroep aan de acte van aanteekening van appel gegeven, is eene beslissing van feitelijken aard, waartegen niet in kan worden opgekomen 152 Cassatie. Van een vonnis van den Raad van Justitie, waarbij in hooger beroep een priesterraad vonnis executoir verklaard werd 216 Cassatie wegens overschrijding vaD rechtsmacht 222

BLADZ. Cassatie. Er is geen cassatie van vonnissen door een Baad van Justitie in hooger beroep gewezen in overtredingzaken in eersten aanleg berecht door de Residentiegerechten. 229 Cassatie — van een landraad vonnis, waarbij de duur van den lijfsdwang was berekend naar het totaal der opgelegde boeten 231 Cassatie. De beslissing dat het recht om een vordering in te stellen vijf jaar vóór de introductieve dagvaarding is geboren, is van feitelijken aard 327 CaBsatie. Aanvang van den termijn voor het beroep in cassatie bij vonnissen in hooger beroep van landraadvonnissen 329 Chambree. Diefstal inde—. 57 Christen Inlanders. Afschaffing van de adviseurs in zaken tegen lfO Cumulatie. Subjectieve—van acties 160