is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZKL-A-IPIPIEIR

op liet LXIlste Deel van het Tijdschrift

HET RECHT IN NED.-INDIE.

A.

Bladz. Aanhoorigheid van een bewoonde plaats 327 Aansprakelijkheid van de bestuurders en van den president van een zedelijk lichaam. ... 279 Aanvang der strafvervolging.. 350 Aanwijzing van Inl. hoofden voor den Eur. rechter justiciabel bij art. 2 Stbl. 18 74 No. 9 ia jo Stbl. 1867 No. 10... 109 Acceptant. Onderwerping aan de Europ wetgeving .foorden— van een orderbiilet .. 81 Achterstallige huurpenningen. 89; Acten, brieven, titels 209 Acte van beschuldiging . 312, 389 Idem Ontvankelijkheid der— 203 Idem Verband tusschen de en de acte van verwijzing 203 Acte van beteekening. Vrijstelling van het zegelrecht eener —- 175| Acte van verwijzing. Verband tusschen de en de acte van beschuldiging 203 Agent der openbare macht... 248 Algemeene beginselen van het burgerlijk- en handelsrecht voor Europeanen 293 Appèl, Incidenteel— 147] Idem Ontvankelijk van het— door eonigen der oorspronkelijke eischers (Zie ook hooger beroep) 279 Authentieke geschriften. Dos bewust gebruik maken van valsehe 120 Art

Blade. 75 Reg. Regl 81, 293 91 „ 194 11, 13 Alg. Bep 81 30, 31 Recht. Org. 106, 194 62 Recht. Org 380 124 Recht. Org 81 130, 171 Recht. Org.... 305 1, 24 Overg bep 182 15 Ovei'g.bep 81 584, 611, 833, 874 Burg. Wetb 182 655, 1656 Burg. Wetb.. 279 1178 Burg. Wetb 154 1249, 1307, 1896 B. W. 147 1963 Burg. Wetb 293 876, 877 Wetb. v. Kooph. 104 58 Burg rechtsv. . . 76, 81 83 Burg. rechtsv 159 244 Burg. rechtsv 81 283, 335, 442 B rechtsv. 139 341, 701 Burg. rechtsv... 104 720 Burg rechtsv 275 10 Regl. Strafv 113 166 Regl. Strafv 319 170, 187, 195, 197 III St. 301 174, 197 Regl, Strafv... 191 290, 294 Regl. Strafv... 198 132 Inl. Regl 97, 175 134 I d I. Regl 166 138, 167 Inl. Regl 175 166, 167, 175, 176 Inl. Rl. 172 240, 246, 273 Inl Regl. 203 246 Inl. Regl .. 389 282, 284, 291, 361 Inl. Rl. 191 282, 3 2 Inl. Regl 194 307 Inl. Regl. jo. art. 1 Stbl. 1889 No. 149 301 406 Inl Regl 182