is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O.

Officieren-commissarissen voegdkeid tot benoeming van Bladz. Be250 Oinkleeden. Het behoorlijk met redenen—van een vonnis.. 191 Omstandigheid. Ten laste legging van eene verzwarende— 394 Omstandigheden die een zwaardere qualificatie kunnen ten gevolge hebben 20'' Onbevoegdheid. Exceptie van--. 81 Onderteekening eener memorie van cassatie 170| Onderwerping aan de Europ. wetgeving door den acceptant van een orderbillet 8! Onherroepelijke machtiging. Lastgeving 151 Ontbinding Dagvaarding tot — der huurovereenkomst... 89 Ontvankelijkheid. — der acte van beschuldiging 203 Idem van het appèl door eenigen der oorspronkelijke eiBckers 279 Idem van het beroep in cassatie 175 Idem van den ProcureurGeneraal in zijn beroep in cassatie in het belang der wet 348 Onwillige doodslag 237 Openbaar ambtenaar 211 Openbare macht. Agent der 248

Bladz. Openbare orde. Artt 72 jo. 75 en 96 Recbtsp. Landm. bevat voorschriften van — 392 Oplichting Opmerkingen en lingen.. 240 mededee271, 401 Oppasser van den Djaksa. ... Orderbillet. Onderwerping aan de Europ. wetgeving door den acceptant van een — Idem. Onderwerping aan de Europ. wetgeving ten aanzien van de tenuitvoerlegging van het — Overeenkomst. Beteekenis van vrijwillige — in art. 404 Cel. Regl. (art. 124, 2e Recht. Org.) Overschrijving Toepasselijkbeid van Stbl. 1834 No. 27 211 81 81 op de — van den eigendom van onroerende goederen, niet verkregen door opdracht of levering, maar door wettelijke of testamentaire erfopvolging. 182 Idem. Termijn van — van den eigendom van onroerende goederen 182 Idem Verjaring van boete wegens niet voldoening aan de verplichting tot — van den eigendom van onroerende goederen 182 Overtuigingstukken. Teruggave der — 301

Bladz. Plaats waar de beklaagde is in hechtenis genomen 221 Idem waar het misdrijf is gepleegd 221

Bladz. Planton 218 Procedure tegen voortvlucktigen bij wege van indaging. 262

Bladz. Qualificatie. Omstandigheden die een zwaardere — kunnen ten gevolge hebben 203,