is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

privilegiatum zijn, en die landrand mitsdien met vernietiging van 's voorzitters beschikking alsnog bevoegd behoort te worden verklaard;

Gelet op de bovenaangehaalde bepalingen en de artt. 161, sqq. en 411 van het Reglement op de Strafvordering;

Rechtdoende:

Vernietigt de beschikking van den voorzitter van den landraad te Trenggalek van den 26sten Februari 1894, waarbij deze verklaarde dat de aan den verdachte Mas Brotokoesoemo ten laste gelegde feiten niet behooren tot de kennisneming van den door hem voorgezeten landraad.

Verklaart dien landraad tot die kennisneming bevoegd.

Verstaat dat de kosten, ten deze gevallen, zullen komen ten laste van den Lande.

V E R Z E T.

RAAD VAN JUISTITIE TE BATAVIA.

(Tweede Kamer).

Raadkamer van 2) April 1894.

Voorzitter: Mr. A. W. Blume.

HOOG-GERECIISHOF VAN NEDERLANDSCIMNDIË.

(Tweede Kamer).

Raadkamer van 23 Mei 1894.

Voorzitter: Mr. H. van Dissel.

Artt. 326 en 96 Strafw. v. Europeanen. — Bedriegelijke

middelen. V alschiieid in ondeithandsche geschriften.

Het eenvoudig opdisschen van leugens en het bezigen van valsche namen, met het doel om daardoor zich in een winkel voorwerpen