is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Burg. Wctb. ecnigc gevallen aangewezen, en art. 160 N. B. Rechtsv. (art. 136 N.-I. Burg. Rechtsv.) voegt daaraan ecnigc met namen genoemde verweringen, uitdrukkelijk exceptien genoemd, toe.

Wat zegt daarentegen liet Inl. Regl. in art. 139 (art. 92 Regl. S. W. K., 98 C. en O.)?

„De exceptien. die de gedaagde mogt willen voordragen, die „van onbevoegheid van den regter alleen uitgezonderd, mogen „niet afzonderlijk worden voorgesteld en beoordeeld, maar „worden gelijktijdig met de hoofzaak behandeld en uitgewezen".

Wat exceptie is wordt ook niet bepaald.

Wanneer nu beweerd wordt: „Gij stelt dat ge erfgenaam zijt, maar gij zjjt dat niet"; raakt dan deze verwering niet den grondslag van den eisch, van de, actie. Mag nu gesproken worden van een exceptie van non-qualificatie, waar het Inl. R. eene uitdrukkelijke vermelding als die van art. 160 Ned. B. Rechtsv., art. 136 Ned. Ind. Burg. Rechtsv., niet inhoudt'? Hoe zoude de beslissing luiden, wanneer beweerd wordt, dat men cessionaris, kooper is, maar dit niet is, in het algemeen, indien men beweert opvolger te zijn in eens anders recht, maar dit niet te kunnen bewijzen, of als men stelt voogd, curator te zjjn, maar dit niet is?

De exceptio van non-qualifleatie is eene verdediging ten principale, die door de uitdrukkelijke bepaling van art. 160 N. Burg. Rechtsv. (art. 136 Ned. Ind. B. R.) in de rij van exceptien is opgenomen. In het Inl. R., noch in de Regl. van S. W. K. of C. en O. komt een dergelijke opsomming voor; ergo, moet de gevoerde verdediging voor de Inlandsche rechtbanken als eene verwering ten principale gelden.

Faure zegt van art. 160, 3o. Ned. B. R.:

„No. 3 van art. 160 toont aan, dat ook 't ontbreken van hoe„danigheid grond van eene exceptie is, dus moet dit geval van „zuivere ontkenning van den grondslag daartoe naar ons recht „gebracht worden.

Geen aanleiding vind ik echter om verder te gaan, waardoor nagenoeg iedere verdediging tot eene exceptie kan worden