is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Misschien weet een onzer lezers ons daaromtrent in te lichten, doch het bovengemelde eedsformulier is zeker bruikbaar, waar Klingaleezen of Bengaleezen als getuigen onder eede dienen te deponeeren. D.

heilige personen, overheden enz., of voor heiligschennis of het ontheiligen van gewijde plaatsen en voorwerpen. „Walatnja orang toea" een door de ouders wegens eene beleediging toegeschikte bezoeking.

In het Arabisch is „bahlat" — vloek.

PERSONALIA.

Bij besluit van 7 Juni 1895 No. 18 is Mr. F. II. Gerritzen benoemd tot Advocaat en Procureur bij het Hoog-Gereehtshof van Nederlandsch-Indië.

Bij besluit van 15 Juni 1895 No. 16 is aan Mr. J. Kramers, Voorzitter van den Landraad te Malang, wegens ziekte een tweejarig verlof naar Europa verleend.

Bij besluit van 27 Juni 1895 No. 24 is Mr. A. Dull belast met de waarneming der betrekking van Voorzitter van den Landraad te Malang.