is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen nut heeft die overlegging alsnog bij provisioneel vonnis te gelasten;

O. dat van een en ander het gevolg is dat, aangezien de Raad op geschriften, waarvoor het verschuldigde zegelrecht niet is voldaan, geen acht mag slaan, appellant met zijn appèl niet ontvankelijk is;

Rechtdoende in liooger beroep:

Verklaart appellant met zijn appèl niet ontvankelijk.

Veroordeeld hem in de kosten.

CASSATIE.

HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCHTNDIË.

(Eerste Kamer).

Zitting van 25 Juli 1895. Voorzitter: Mr. J. Sibenius Trip.

Art. 172 Recht. Org. — Cassatie van Landraad vonnissen.

Volgens art. 112 van het llegl. op de Hecht Org. kan cassatie van Landraadvonnissen, in burgerlijke zaken gewezen, alleen plaats hebben, wanneer in eersten aanleg en tevens in het hoogste ressort door de Landraden is recht gesproken, maarniet wanneer de Landraad, rechtsprekende in hoog er beroep, heeft uitspraak gedaan.

De Inlanders 'Mbok Tjoetie en Marsijali, beide wonende in de dessa Djedoeg, district HalapoelaDg, regentschap Brebes, residentie Tegal, requiranten van cassatie, contra

den Inlander Kastijah, wonende iu de dessa Djedoeg, district, regentschap en residentie voornoemd, gerequireerde.