is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. dat op deze gronden het vonnis a quo behoort te worden bekrachtigd;

Lettende op de aangehaalde artikelen en op artikel 58 van liet Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering;

Rechtdoende in liooger beroep:

Bekrachtigt het vonnis van den Raad van Justitie te Batavia den 19en October 1894 tusschen partijen gewezen, waarvan appèl.

Verwijst de appellanten ook in de kosten van het hooger beroep.