is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1839, 01-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT GOD ONS IN JEZUS CHRISTUS OPENBAART OMTRENT ZIJNE NATUUR EN GEZINDHEID, VOLGENS DE VOORSTELLING VAN PAULUS.

DOOR

Het deel der Paulinische Godgeleerdheid, 't Welk ik in deze Verhandeling heb te ontwikkelen , is van ééne zijde het belangrijkste van allen. God is immers de eerste oorzaak van alle dingen, God het laatste en hoogste van alle goederen, naar welker bezit wij kunnen streven , Gode gelijkvormig worden het einddoel van elke ware Godsdienst. Wie is God? Welke is zijne natuur en gezindheid? dit is derhalve de voornaamste vraag in elke Godgeleerdheid, en gelukt hel ons duidelijk in te zien, hoe deze of die Godgeleerde deze vraag beantwoordt, dan kennen wij ook de hoofdzaak zijns stelsels en den geest zijner denkwijze. In zooverre kunnen wij het dan ook voor het voornaamste in paulus leer houden, hoe hij wil, dat wij God in jf,zus christvs ons zullen voorstellen.

P. HOFSTEDE de GROOT.