is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1839, 01-10-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en onpartijdig oog heeft hij de geschiedenis beschouwd en het wraakzuchtige in esthers karakter geenszins bewimpeld; terwijl de kennis van zaken en de degelijkheid van stijl dit boekje zoo aanbevelen , dat het godsdienstige Publiek hetzelve zeker als eene aangename gave zal aannemen.

Het werk van s. hoekstra , Jezus in zijne verhevenheid , beminnelijkheid en hooge waarde voor memchen, waarvan het eerste deel te Medemblik 1838 in het licht verscheen, mogen wij na dat van sprenger vak eyk vermelden, daar het ons ook tafereelen uit de Bijbelgeschiedenis voor oogen stelt, en ons jezus Iaat beschouwen in deze en die bijzondere omstandigheden, waarin men zijn eigenaardig karakter vooral kan leeren kennen. Eigenlijk zijn de twaalf Verhandelingen, waaruit dit deeltje bestaat, voorlezingen of wel (naar het ons voorkomt) leerredenen, die van opstellen, om te liooren, in opstellen , om te lezen, zijn veranderd. Doch dit beneemt aan de waarde van het boekje niets. In tegendeel; wij verheugen ons, dat op deze wijze de eenige Zaligmaker weder als het middenpunt des Christendoms wordt aangeprezen en in het licht gesteld. Te regt houdt de Heer hoekstra het daarvoor, dat de Evangelisten zich alleen hebben toegelegd op het naauwkeurig verhalen van het gebeurde met jezus, en dat het nu het werk der volgende menschengeslachten is, niet alleen de Evangelieën te lezen, maar ook uit de Evangelieën op te maken, wie jezus was, eene taak zoo groot en omvattend, dat lot eene volledige kennis van jezus, waaraan niets ontbreekt, wel geen mensch zal geraken. Dat nu hoekstra's werk tot vollediger kennis van jezus voor Godgeleerden bijdragen zou bevatten, durven wij niet zeggen; om die te vinden,