is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-01-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. S. MAGNIN, Geschiedkundig Ooerzigt van de Besturen, die, voor de Herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd, tweede stuk, eerste gedeelte . . . • . .ƒ2- 00.

Br. J. H. REDDINGIUS, Gz., Herinneringen van de eerste Verkondiging van Christus in Nederland, in eene Leerrede o\er Filipp. I: 18, uitgesproken den 17 November 1839; en eene Bijlage betrekkelijk WILLEBRORD . . f 0-40.

O. G. HELDRING, De Arme Jakob, een treffende Geschiedenis voor kinderen . . . / 0 - 20.

M. vau GEUNS, Over het Gebruik en Misbruik van Sterke Dranken, tot een Volks-Leesboek voor den tegenwoordig en tijd, door Dr. O. G. HELDRING ƒ 0 - 60.

R. G. RIJKENS, Praktische Handleiding voor de eerste beginselen der Teekenkunde, ten dienste van de lagere Scholen en Huisgezinnen, tweede stuk, met 105 figuren, 4to ƒ 1 - 00.

Iets over het Volksfeest, te Groningen, den 28 Augustus 1839 gevierd, ter herinnering van de Bevrijding der Stad in 1672, met eenige Afbeeldingen der Gymnastische Oefeningen . . . . ƒ 0 - 50.

Groninger Volks-Almanak , voor 1840, met platen, 4de jaargang ƒ 0 -

Dito in Carton en Koker . . . . ƒ 1 - OU. Dito dito verguld . . . . ƒ 1-25. Almanak ter Bevordering van Kennis en Goeden Smaak, voor 1840, uitgegeven door het Departement

Leens, der Maatschappij: Tot Nut van 't Alge-

.... f 0 - 41/.