Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZIGT VAN DE GODGELEERDE LETTERKUNDE IN NEDERLAND, OVER HET JAAR 1839.

Eerste Gedeelte.

öns wederom zeilende tot het geven van ons gewoon jaarlijks Overzigt van de Godgeleerde Letterkunde in Nederland, vyenschlen wij wel iels belangrijkers te kunnen leveren, dan in de volgende bladen door ons gegeven wordt. De oogst toch van belangrijke, vooral oorspronkelijke Nederlandsche Godgeleerde geschriften is, bijzonder wat dit eersle gedeelte aangaat, in het verloopen jaar noch overvloedig, noch ook bij minderen overvloed des te meer degelyk te noemen. Het ontbreekt echter niet aan geschriften der vermelding waardig, en bewijzen opleverende, dat wij in de wetenschap niet geheel stilstaan. Zelfs zullen wij, l)ij gebrek van toezending der uitkomende boeken, welke ons slechts van weinige uitgevers gewordt, weiligt een en ander geschrift ons of niet, of slechts bij naam bekend, in ons Overzigt voorbijgaan, schoon wij vertrouwen, dat dit niet omtrent de rneer belangrijke plaats zal hebben. Wy houden ons, ten einde een zeker geheel in onze verschillende Overziglen te bewaren, wederom aan de orde, die wij tot hicrloe

Sluiten