Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoont de titel. De Leerredenen zijn gehouden, de eerste liij de laatste godsdienstoefening, die nog in het sehoo!vertrek moest plaats hebben, de tweede bij de inwijding van het kerkgebouw , de laatste ter nabetrachling van dit feest der inwijding. Hel geheel getuigt van den even verstandigen als warmen ijver van den man, aan wien deze nieuwe Gemeente voor altijd de grootste verpligting heeft. Daarenboven zal de Christelijke Lezer hier menig woord betreffende veler vooroordeelen in het kerkelijke en godsdienstige aantreffen, dat in onze dagen der behartiging allezins waardig is.

Voorts moeien wij hier nog vermelden, dat de Predikant d. mqlenaar voortgegaan is enkele afzonderlijke Leerredenen uit te geven, als over Openb. III: 22 en over Jes. LIX: 21 (Amst. bij .7. ff. den Ouden); dat van den Heer g. s. de chaufepied is uitgekomen: La prédication de l" Evangile semblable a la rosée des cieux (a la ffaye c/iez A. ff. Bakhuizen); alsmede dat van f. van dek gkoe een drietal nagelatene Predtkatien (te Zwijndrecht bij J. Boden) en van Tn. van der gkoe eene verzameling van 14 nagelatene Leerredenen (te Botterdam bij J. van der Vliet) zijn uitgegeven. Ook gaat men voort met uit liet Fransch en Engelseh nog Leerredenen ter stichting der «envoudigen te vertalen, als j. j. andebez en a. rochat , Tweetal Leerredenen , naar het Frantch (Amst. bij fföveker) ; De komst van Christus hegeerlijk voor zijne vrienden , derde en vierde Leerrede over I Joh. III: 2 en 2 Pelr. III: 13 door i. ii. stewart, uit het Engelsch (Amst. bij Saakes 1838), ten vervolge op de twee in 1833 nitgegevene over Phil. III: 20 en 1 Thess. IV: 13.

Sluiten