Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Indiër is van nature uit een heldenvereerder, en de Saheb dien hij dient, is zijn held boven allen. Daarom zijn de dienaren ook trotsch op hun meester, en prijzen ze hem gfaag als een Barra-Saheb (een groote, hooge heer) en laten meteen de glorie van hun heer op zich zelf afstralen. Overal treden "ze in 't krijt voor de eer van hun meester. Ontmoeten ze hem op straat of in één van de vele bazars, dan buigen ze vóór hem in een diepen « Salaam », als ware hij de gouverneur zelf. De Saheb is dan wel gedwongen vriendelijk terug te groeten, zelfs als hij tegenover zijn Bhungi staat.

Als de Saheb de kunst verstaat de genegenheid van zijn dienaars te winnen, dan blijven hem veel plagerijen en onaangenaamheden gespaard en is zijn goede faam verzekerd. Maar wee dengene die hen slecht behandelt of overhaastig één hunner doorzendt; hij wordt in de bazars en overal belasterd, en ik zou er 100 tegen één opzetten dat hij geen beteren maar wel een slechteren plaatsvervanger vindt.

Mijn eigen dienaars.

Als pastoor van een grooten post en bestuurder van een Middelbare School, moest ook ik een passenden staf bedienden bezitten.

Maar omdat mijn behoeften als

IHS

Sluiten