Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN CEN MEISJE EN..

DOOR E. H. J. KUJUR VERTAALD DOOR H. GEERTS.S.J.

Laat in den avond trekken vijf meisjes het bosch in. Het loopt tegen het einde van den zomer en de maan schijnt heerlijk helder. Rond dien tijd van het jaar is de rijstvoorraad bijna heelemaal op en hangen er in 't bosch zoo 'n lekker rijpe wilde vijgen.

De meisjes zijn volop bezig met het oprapen van gevallen vruchten, als plotseling... Geritsel van blaren, iets dat op hen aankomt. Eén gil van angst. Een beer vlak voor haar !

Vier meisjes weten te ontvluchten. Voor Sundari echter is het te laat. Ze wipt achter een boom, de beer haar na. Zij trippelt met vlugge, korte pasjes rond den stam, hij kan op zijn vier pooten niet zoo snel draaien, is na enkele stonden dat gek spelletje beu

en stopt. Sundari eveneens. Bruin staat op de achterpooten recht, steekt de voorste uit aan weerszijden van den boom

om het meisje vast te klauwen en... verschiet niet weinig als hij zijn beide voorpooten in een vliegensvlugge be- _.

weging door het meisje stevig vast gegrepen voelt en niet meer terugtrekken, niet meer verroeren

Kan.

De vier ontsnapte meisjes zijn ondertusschen tot in het dorp gerend... Alge-

meene ontsteltenis, bundari is voorzeker al dood eer ze haar ter hulp

kunnen snellen. Morgen zullei ze op zoek gaan naar het

lijk...

Je maintiendrai.

Bij het krieken

van den dai waagt zich

een moed i g e

Sluiten