Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van die dobbelewitjes-tafels. Zoo kon je kiezen. Wat je dan ook geregeld deed : den eersten dag van de kermis had je ze aller» geprobeerd. Een er van kreeg je vaste klanditie voor de rest van de week. Want, dobbelewitjes draaien blijft dobbelewitjes draaien, maar...

Maar eerst en vooral : dobbelewitje en dobbelewitje zelf is twee! Slechts een onnoozel mopje gebakken suikerdeeg P Suiker en deeg, jawel, plus nog iets anders! Dat andere : secret de la maison. Daar zat hem juist het secreet van het kermissmaakje. Elke dobbelewitjesbaas had zijn recept.

En dan, er was nog zooiets als de atmosfeer. Je ging zoo maar niet draaien voor de snoep alleen, je ging je geluk beproeven. Die geheimzinnige aantrekkingskracht van het groot getal ! Zoo 'n spelduiveltje's spanning ! je draaide je desnoods bankroet tegen je kameraden op, als je het te pakken kreeg.

Als je het te pakken kreeg ! Maar dat hing juist af van de atmosfeer en die atmosfeer was het geheim van de dobbelewitjesbaas of -bazin... Of die je te lijmen wist, te prikkelen, uit te dagen en op te jagen.

Je ging natuurlijk niet meer terug naar Katrien Jef Lawijt met haar druipneus : die zat er zoo maar te

zitten onder haar parasol; die keek te profijtig toe; die reikte te zuinig de winst over. Nee, al was haar vader dan nog zoo goed, je liet ze aan de meisjes over. Die komen op 't lekker alleen af.

Maar bij Jef Lawijt, daar moest je zijn ! Bij Jef die te blozen en te blazen stond van den ijver, Jef, waar de kwinkslagen van afspatten, Jef, die de halve markt bijeen brulde van plotse verrassing als toch iemand vijfhonderd won, maar die meesakkerde tegen het koppige ongeluk op, als je met het eene kwartje na het andere toch maar niet boven de vijftig geraakte.

B;j Jef Lawijt, daar was je geld besteed, of later bij...

Ei, daar zijn we nu ineens weer op ons uitgangspunt terug. Ik ging zeggen : « Of bij Dobbelewitje, natuurlijk ! »

Dobbelewitje, de jongen met die zoologie op zijn koertje, de oudste spruit van Jef Lawijt zelf.

IH:

Sluiten